Vi vil gerne have, at du er tryg ved at give os dine persondata, når du handler i DOT Webshop. Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata.

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, moviawebshop@moviatrafik.dk, CVR nr. 29 89 65 69, er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af persondata

Når du handler i DOT Webshop, giver du os nogle oplysninger om dig selv. De oplysninger vi registrerer, er typisk oplysninger om:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Foto
  • CVR-nummer, hvis du har en virksomhed

Vi har ikke adgang til oplysninger om det betalingskort, du bruger, idet oplysningerne indtastes direkte på en krypteret betalingsside hos DIBS Payment Services A/S.

Vi indsamler og opbevarer kun de data, der er nødvendige for at vi kan behandle dit køb og levere de produkter, du har bestilt, herunder opkræve betaling. Vi er dog også underlagt regler om opbevaring af bogføringsmateriale.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for os at opbevare.

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine persondata til andre. Hvis det alligevel er nødvendigt, vil vi sikre os, at vi har lov til det efter persondataloven. 

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive slettet, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang til dem.

De data, du indtaster i DOT Webshop, sendes via en krypteret forbindelse mellem vores webserver og din browser, der sikrer, at alle data forbliver private.

Dine rettigheder

Persondataloven giver dig en række rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få at vide, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du har også ret til at bede os om ikke at behandle dine persondata længere. Hvis du beder os om at rette eller slette persondata om dig, vil vi undersøge, om betingelserne er opfyldt.

Klager

Vi håber, du er tryg ved at give os dine persondata. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om dine rettigheder og om reglerne for persondata.

Privatlivspolitikken for DOT Webshop er udgivet den 15. januar 2017.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre privatlivspolitikken.