Der bliver tale om få prisstigninger på udvalgte billettyper ved den årlige regulering af taksterne i januar 2018.

Rejsekort samt pendlere på længere strækninger friholdes for stigning. Samtidig holdes pensionisternes takster i ro.

Den 21. januar 2018 foretages den årlige regulering af taksterne i den kollektive transport på Sjælland. I 2017 steg taksterne i gennemsnit slet ikke. I 2018 vil taksterne i gennemsnit stige med 0,9 pct., hvilket er mindre end årets inflation.

”Trafikselskaberne friholder pendlerne til længere strækninger for prisstigning ved den kommende årlige takst-regulering. Det gør vi for ikke at ramme den gruppe af passagerer, der blev mest berørt af den store takstreform, Takst Sjælland, som vi indførte for et år siden.” siger forretningschef i Movia, Eskil Thuesen på vegne af DOT.

Her bliver prisen reguleret

  • Taksten pr. 1 zoneklip på mobilklippekort hæves fra 7,50 til 9,00 kr. Det er første gang i fem år, at denne takst hæves. Passagerer kan helt slippe for prisstigningen ved at skifte til rejsekort.
  • Taksten for 24-timers billetten i hovedstadsområdet (zone 001-099) hæves fra 130 kr. til 150 kr. Denne takst har ikke været hævet i 7 år.
  • Taksten for et pendlerkort til to zoner for 30 dage stiger fra 375 kr. til 395 kr., så det i lighed med andre pendlerrejser svarer til ca. 26 rejsekortrejser.

Alle andre takster er uændrede, herunder prisen på kontantbilletter og rejsekort.

”Vi har lagt stigningen på produkter, så vi fastholder principperne i Takst Sjælland, der sikrer at rejsekort altid er billigste rejseform, med mindre du rejser ca. 26 gange om måneden på samme strækning,” siger forretningschef Eskil Thuesen.

Takstblad for 2018