Pendlerkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Mistede kort refunderes efter særlige regler i DSB hhv. Movia. Dukker det mistede kort op igen, refunderer vi det evt. nyudstedte kort, hvis kortenes gyldighed overlapper hinanden.

 

Grundlag for refusion

Som grundlag for billetpris bruges altid det zoneantal som pendlerkortet gælder til, uanset om en billigere billetpris kunne have været brugt for den aktuelle rejse.

Til voksenkort bruges voksenbilletpris og til børnekort bruges børnebilletpris. Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

Der fratrækkes dobbelt kontantbilletpris pr. dag for de første 3 dage og herefter 5% pr. dag af det restbeløb, der var tilbage efter 3 dage. Et kort vil således ikke have nogen værdi efter 22 dage. Alle dage ud over 30 tilbagebetales fuldt ud – også når perioden ud over 30 dage er påbegyndt.

Ved alle former for refusion opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

 

Refusion ved sygdom og dødsfald

Ved dokumenteret sygdom kan du få refunderet dit pendlerkort med tilbagevirkende kraft. Det sker ved at skrive til Movia Kundecenter, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. Du skal vedlægge pendlerkortet samt lægeerklæring eller dokumentation fra sygehus, hvoraf det fremgår, at du i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan et pendlerkort ligeledes refunderes med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

 

Refusion af rejsekort pendlerkort og rejsekort pendler kombi

Du kan få refunderet den resterende periode af dit rejsekort pendlerkort eller rejsekort pendler kombi fratrukket prisen for otte dage. Beløbet bliver overført til din NemKonto.

Rejsekort pendlerkort og rejsekort pendler kombi kan refunderes på rejsekort.dk, på udvalgte betjente salgssteder eller ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33.

 

Refusion af Flexcard og pappendlerkort

Flexcard og pappendlerkort (2-8 zoner) skal refunderes ved et betjent salgssted.

Pappendlerkort til mere end 8 zoner kan refunderes ved at skrive til shop@dinoffentligetransport.dk.

 

 

Refusion af mobilpendlerkort

Mobilpendlerkort kan tilbagebetales til fuld pris før første gyldighedsdag. Hvis du ønsker at få refunderet dit mobilpendlerkort, mens det er gyldigt, modregnes de dage, kortet har været brugt.

Se hvordan din tilbagebetaling beregnes

Tilbagebetaling sker til det samme betalingskort, som blev brugt ved køb af kortet.

Der kan gå op til 4 bankdage før beløbet er til rådighed på din konto. Vær dog opmærksom på, at der gælder særlige regler for visse betalingskort, som betyder, at der kan gå op til 30 bankdage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Dette gælder eksempelvis Visa Electron og MasterCard. Du kan typisk læse om disse vilkår på din banks hjemmeside. Dette gælder også reserverede beløb, som frigives af trafikselskaberne.

Du kan ringe til DOTs kundecenter på telefon 70 15 70 00 for at få refunderet dit mobilpendlerkort. Du kan også skrive til DSB Kundecenter via denne formular. Vær dog opmærksom på, at ved skriftlig henvendelse kan der gå op til 10 arbejdsdage, før du får svar.

Husk at oplyse det navn, adresse og telefonnummeret, som pendlerkortet er registret med.
 

Refusion af mobilpendlerkort, når du skifter telefon eller får nyt telefonnummer

Hvis du skifter smartphone eller telefonnummer, skal du downloade DOT Mobilpendlerkort app'en på din nye smartphone og købe en ny fuld periode. Du kan kontakte DOT kundecenter på tlf. 7015 7000 og få refunderet det resterende beløb på dit gamle pendlerkort. Der er tale om fuld refusion uden fradrag for de ubrugte dage, og der opkræves ikke gebyr i dette tilfælde.