Restzoner på et mobilklippekort kan tilbagebetales til køberen af mobilklippekortet senest 1 år efter gyldighedsudløb. Tilbagebetaling sker til pålydende værdi.

Et mobilklippekort med 20 zoner koster 150 kr., så pålydende restværdi er 7,5 kr. pr. resterende mobilklip.

Du skal henvende dig skriftligt til DSB Kundecenter via denne formular. Husk at oplyse navn, telefonnummer og CPR-nummer. Beløbet vil blive overført til din NemKonto.

Overflytning ved skift af telefonnummer

Hvis du får nyt telefonnummer og registrerer dig i app'en med det nye telefonnummer, vil gyldige mobilklippekort, som er registreret med det gamle telefonnummer, ikke længere være tilgængelige i app'en. 

Du kan kontakte DOTs Kundecenter tlf.: 7015 7000 på og bede om at få gyldige mobilklip overført til dit nye telefonnummer.