Zonesystemet bygger på nogle grundprincipper, som er beskrevet nedenfor.

Zoneinddelingen

Det fælles pris- og zonesystem på Sjælland, Lolland, Falster og Møn betyder, at du frit kan stige om mellem busser, tog og metro på samme billet eller kort, blot det sker inden for de zoner, de omfatter, og inden for den tid, de er gyldige til.

Zonegrænser

Når du rejser med bus, tog og metro, skal du have gyldig billet eller kort til de relationer, de zonenumre eller zoneringe, du kører i. Du skal mindst have billet eller kort til to zoner. Bussen eller toget kører nogle gange igennem en zone uden at stoppe. Alligevel skal zonen regnes med, når du køber billet eller kort.

Der er forskel på, hvor zonen skifter, og hvordan det markeres på stationer og ved busstoppesteder. Det afhænger af, om du rejser med tog eller bus, og hvilken bus du kører med.

Rejser med busser

Når du skifter til en ny zone sker det oftest ved et stoppested ("grænsestoppested"). Så kan man køre til dét stoppested, hvor der første gang står et nyt zonenummer på stoppestedsstanderen. Zonenummeret viser den zone, der køres ind i. Man kan altså stå af ved et ”grænsestoppested” uden at have gyldig billet eller kort til zonen.

Ved "grænsestoppesteder" vil der normalt være forskelligt zonenummer for de to stoppesteder på hver sin side af vejen.

Særligt for R-, S- og E-bus

Zoneskift kan ske ved stoppesteder, men sker ofte mellem stoppesteder. Du skal have gyldig billet eller kort til de zoner, som bussen kører i.

Rejser med tog og metro

Når zoneskift sker ved stationer, kan du køre med til den station, hvor zonen skifter. Du kan altså stå af på en ”grænsestation” uden at have gyldig billet eller kort til den zone, toget fortsætter i. ”Grænsestationer” har to zonenumre.

Ofte sker zoneskift mellem stationerne, og her skal du altid have gyldig billet eller kort til de zoner, toget kører i.  

 

Zoneberegning for korte rejser (2-8 zoner)

”Gennemkørsel” og ”ringzoner”

For korte rejser er der to principper for, hvordan man beregner zoner. For rejser på pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner) gælder princippet om gennemkørsel. For rejser på enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner) gælder princippet om ringzoner.

Gennemkørsel - pendlerkort

Når du rejser på pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner), betaler du for det antal zoner, du kører i. Dog mindst to zoner.

På et 3-zoners pendlerkort kan du altså køre i de tre zoner, som kortet er gyldigt til.

Figur der viser abonnementskort der dækker zone 8, 76 og 66

Ringzoner – enkeltbillet

Når du rejser på enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner) betaler du for antallet af zoneringe, du kører i – inklusiv din startzone.

Vælg din startzone på kortet og se ringzonerne

Åbn kortet i stort vindue 

 

Startzonen tæller som første zone og er altid markeret med rød på de farvede zonekort, du finder hvor din rejse starter. På stationer, der ligger på grænsen mellem zoner, kan flere zoner være rejsens udgangspunkt. Disse zoner er røde på zonekortene.

Figur der viser billet eller mobilklippekort der dækker 3 zoner.

 

Dyreste zone bestemmer prisen for rejser på enkeltbillet til korte rejser (2-8 zoner)

Rejser du på enkeltbillet skal du finde din rejse på zonekortet og se, hvilke zoneringe (farvezoner) den går igennem. Zonen med den ’dyreste’ farve (oftest den, der er længst fra rejsens udgangspunkt) bestemmer prisen på rejsen – uanset om rejsen slutter i denne zone eller blot går igennem den. 

Frem og tilbage koster ikke altid det samme for rejser med enkeltbillet til korte rejser

Selv om du vælger den samme rute frem og tilbage, kan du komme ud for, at bussen eller toget kører gennem en dyrere farvezone den ene vej end den anden vej. Du skal derfor nogle gange betale forskellig pris for at komme ud og hjem.

Turen med S-tog fra Friheden til Svanemøllen og tilbage igen er et eksempel på, at der kan være forskel på prisen ud og hjem. Se eksemplet nedenfor.

Det er altså nyttigt at se på det farvede zonekort, inden du køber billet. På den måde sikrer du dig, at du betaler for det korrekte antal zoner.Fra Friheden til Svanemøllen (eksempel)

Svanemøllen Station (zone 2) ligger i det blå zoneområde.

På rejsen fra Friheden St. (rød startzone) til Svanemøllen kører S-toget igennem zone 1 (gult zoneområde) for at ende på Svanemøllen St. i zone 2 (blåt zoneområde).

Rejsen går altså igennem tre farveområder, og koster derfor ’3 zoner’

Fra Svanemøllen til Friheden
Når du skal hjem fra Svanemøllen til Friheden med S-toget, ser zonekortet anderledes ud:

Nu er Svanemøllen i rød zone. Friheden ligger i det blå zoneområde. Det gør zone 1 også, og S-toget kører ikke igennem nogen andre farvezoner på ruten til Friheden. Derfor skal du kun betale for to farvezoner, og der skal købes en 2 zoners-billet.

 

Zoneberegning for lange rejser (9 zoner eller mere)

 

Enkeltbilletter til lange rejser på 9 zoner eller mere udstedes som en ’relation’, hvor billetten gælder på strækningen mellem to navngivne stationer eller lokationer og dermed til strækningen mellem din startzone og destinationszone. Det samme gælder for rejser på pendlerkort til lange rejser.

Udgangspunktet er, at du – uanset, hvor du køber billetten – ikke behøver kende antallet af zoner, der indgår i rejsen.

Du betaler for den længste del af din rejse baseret på luftlinjeafstand målt i zoner for de mest naturlige rejseveje. Fx: hvis du skal rejse fra A til B via C. Fra A til B er der i luftlinje 9 zoner, A-C er 11 zoner, C-B er 8 zoner. Den længste del af rejsen målt i zoner er 11 zoner.

 På billetten trykkes startzone og destinationszone. Billetten gælder kun til én naturligt fremadskridende rejse, og billetten kan altid bruges på en kortere strækning end den, der står på billetten. 

 

Zoneberegning for rejsekort

For rejsekort betaler du for den direkte vej mellem startzone og destinationszone. Det vil sige, at selv om rejsen undervejs går igennem en dyrere zonering, det vil sige en zone, som ligger længere væk end destinationszonen, så betaler du kun for afstanden målt i lige linje fra det sted du checker ind, til det sted du checker ud. Det er dermed antallet af zoner i fugleflugtslinje, der ligger til grund for beregningen af prisen på en rejse på rejsekort, med mindre, du har brugt uforholdsmæssig lang tid på din rejse. I så fald udregnes en tidspris. I eksemplet om rejser mellem Svanemøllen og Friheden (se ovenfor under enkeltbillet til korte rejser), vil prisen være det samme uanset retning på rejsen. Se nærmere herom på rejsekort.dk.