Siden 2007 er takster for den kollektive trafik fastsat efter forhandling mellem de parter, der udfører trafikken.

Lovgrundlag

For Trafikselskabet Movia gælder:
Lov om trafikselskaber, LBK. nr. 323 af 20/3/2015

For DSB gælder tillige:
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015

For Metroen gælder tillige:
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner, bkg. nr. 73 af 2/2/2009
Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, lov nr. 551 af 6/6/2007