Med et pensionistkort kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro til særlig lav fast pris, hvis du er fyldt 65 år eller førtidspensionist.

 • Pensionistkortet gælder i tre zoner eller alle zoner i enten Hovedstadsområdet (zone 1-99), Vestsjælland (zone 101-199) eller Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn (zone 201-299).
 • Pensionistkortet er gyldigt i tre måneder

Udskiftning af stamkort i 2017

På grund af Takst Sjælland reformen skal alle pensionistkort have udskiftet deres stamkort. Dette skal ske inden udgangen af 2017.

Nyhed! Pensionistkort på rejsekort - særligt for dig der er kunde i Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn 

Som noget nyt kan du som pensionist i Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn købe dit pensionistkort på rejsekort. Her hedder det periodekort pensionist.

Periodekort pensionist på rejsekort er samme produkt som pensionistkortet, blot udstedt på et plastickort. Med dette kort kan du rejse frit inden for en periode af 3 måneder i enten tre valgfrie zoner eller alle zonerne 201-299. Prisen for et pensionistkort og et periodekort pensionist er den samme. Rejser du mindst en tur/retur-rejse om ugen, kan et periodekort pensionist være billigst for dig. Periodekort pensionist på rejsekort kan bestilles hos Rejsekort Kundecenter på tlf.: 70 11 33 33.

Gyldighed og brug

Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner, det gælder. Pensionistkort sælges kun med gyldighed i tre måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste gyldige dag.

Pensionistkortet må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.
Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24.december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet. Herudover er der disse begrænsninger:

Busser, lokalbaner og metro
(inkl. havnebussen)

Uden for Storkøbenhavn I Storkøbenhavn (zonerne 01-04, 30-33 og 40-44)
Kortet kan bruges hele døgnet  Kortet kan ikke bruges hverdage (mandag - fredag kl. 07:00 - 09:00)

  

DSB tog inkl. S-tog og tog til Sverige

Uden for Hovedstadsområdet I Hovedstadsområdet (zone 1-99)
Kortet kan bruges hele døgnet Kortet kan ikke bruges hverdage (mandage-fredage kl. 07.00 - 09.00 og 15.00 - 17.00)

 

Du kan altid rejse ind i Storkøbenhavn med bus, uanset hvilket tidspunkt du står på uden for Storkøbenhavn. Der må blot ikke skiftes til anden bus, tog eller metro i Storkøbenhavn i myldretiden.

Du kan altid rejse i myldretiden, hvis bare du køber billet til det nødvendige antal zoner (dog mindst 2 zoner). Du kan bruge dit pensionistkort i forlængelse heraf. Så skal billetten bare gælde til den første station/stoppested, hvor toget/bussen standser efter myldretiden eller myldretidsområdet slutter.

Tiden i køreplanen afgør pensionistkortets gyldighed. Køreplanens afgangstidspunkt for seneste standsningsstation inden indrejsen i Hovedstadsområdet er gældende for pensionistkortets gyldighed.

Hvem kan købe pensionistkort?

Følgende er berettigede til pensionistkort:

 • Personer, der er fyldt 65 år.
  Dokumentation: Sygesikringsbevis, pas, pensionsmeddelelse eller lignende, hvoraf fødsels- dag og -år fremgår.
 • Personer under 65 år, der modtager førtidspension fra de sociale myndigheder.
  Dokumentation: En original pensionsmeddelelse med navn på, hvoraf det fremgår, at du får en af pensionsarterne nedenfor. Pensionsmeddelelsen må højst være 1 år gammel. Pensionsmeddelelsen kan vises elektronisk, eller som udskrift, hvis den f.eks. kun er udsendt elektronisk. I så fald der skal samtidig vises legitimation med CPR-nummer.

I rubrikken ”Pensionsart” kan der stå følgende:

 • Førtidspension
 • Almindelig førtidspension
 • Forhøjet almindelig førtidspension
 • Mellemste førtidspension
 • Højeste førtidspension
 • Folkepension
 • Invaliditetsydelse (berettiger ikke til pensionistkort)

Det er kun den øverste tredjedel af pensionsmeddelelsen (udformningen kan variere lidt), der er aktuel for salgspersonalet.

For udlændinge gælder de samme regler som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer Movia centralt, om du er berettiget til pensionistkort. Kopi af pensionsmeddelelsen skal afleveres til salgspersonalet. Ekspeditionstiden er 10 dage.

Følgende er ikke berettigede til pensionistkort:

 • Personer på hvis pensionsmeddelelse, der er angivet ”Invaliditetsydelse” i rubrikken for ”Pensionsart”.
 • Personer under 65 år, der modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, efterløn, delpension eller lignende.

Refusion og ændring

Pensionistkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Det sker som vist i skemaet nedenfor:

Benyttet Tilbagebetaling
1 - 30 dage 60 x (kortets pris / 90)
31 - 60 dage 30 x (kortets pris / 90)
61 dage og mere Ingen tilbagebetaling

Den dag kortet bliver refunderet regnes som brugt.

Ved alle former for refusion og ændring opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Køb

Læs mere og køb pensionistkort på pap

Køb pensionistkort

Rejser du i Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn kan du købe periodekort pensionist på rejsekort ved at kontakte DOT Kundecenter på tlf.: 70 15 70 00.