Få ændringer i zoner og priser for pendlerkort til lange rejser pr. 23. september 2017

Pendlere til én enkelt rejserelation på ni zoner og derover får tilføjet to gyldigheds-zoner ekstra i forbindelse med de naturlige rejseveje, når trafikselskaberne pr. 23. september 2017 opdaterer rejserelationer. Ændringen betyder, at pendlere nu kan køre den fulde strækning med lokaltog på rejsen fra Roskilde til Højby, Vig, Nørre Asmindrup. To andre rejserelationer får i samme opdatering ændret prisen.  

Se de ændrede rejserelationer

Se tidligere ændringer til rejserelationerne her:

Ændringer 17. juni 2017

Ændringer 29. april 2017

Ændringer 11. marts 2017 

 

Baggrund for ændringerne
15. januar 2017 harmoniserede trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia taksterne på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn. I den forbindelse blev der indført et nyt princip for prisberegning og gyldighed for pendlerkort på ni zoner og derover.

Trafikselskaberne har i forbindelse med ikrafttrædelsen af Takst Sjælland gennemgået pendlernes hyppigst benyttede rejserelationer ud af 20.000 lange rejserelationer dvs. ni zoner og derover for at sikre, at pris og gyldighedszoner er rigtige. Der er efterfølgende fundet enkelte fejl, der er blevet rettet, ligesom zoner er tilføjet efter pendlere har gjort opmærksom på yderligere zoner, der vil være relevante for deres naturlige rejseveje.

Løbende opdatering
Trafikselskaberne gennemgår løbende rejserelationer i forhold til pris og antal zoner og opdaterer og justerer efter nye køreplaner, seneste viden og relevante tilbagemeldinger. Forud for justeringerne af rejserelationer informerer trafikselskaberne om ændringerne her på DOT’s hjemmeside.

Kunder, der som følge af ændringerne får færre gyldighedszoner, vil få direkte besked om dette.

Efter opdateringerne 23. september 2017 vil næste opdatering komme 11. november 2017.

Obs. hvis du har rejsekort pendlerkort eller pendler kombi
Hvis du har rejsekort pendlerkort eller pendler kombi er det en god idé at gå ind og tjekke dine naturlige rejseveje med kortet på denne side for at se, om du har fået tildelt flere gyldighedszoner, end da du bestilte pendlerkortet. Hvis din naturlige rejsevej har fået tildelt flere gyldighedszoner, skal du lade dit rejsekort pendlerkort/Pendler kombi udløbe og bestille en ny periode for dit pendlerprodukt for at få aktiveret de nye gyldighedszoner på dit pendlerkort/pendler kombi. Det gør du på rejsekort.dk.

Du kan sagtens genbruge dit fysiske kort, men du skal bestille en ny periode på dit pendlerkort/Pendler kombi og trykke på ”Bestil Periode” på selvbetjeningen på rejsekort.dk.

Hvis du har en fornyelsesaftale skal du stoppe denne. Når din nuværende pendlerperiode er udløbet, og du har købt et nyt pendlerkort/Pendler kombi, kan du genoprette din fornyelsesaftale.

Har du bestilt pendlerkort via DOT webshop behøver du ikke at foretage dig noget aktivt for at få tilføjet eventuelt ekstra tildelte gyldighedszoner.

Hvis du har pendlerkort i DOT mobilpendlerkort app eller DSB app
Er der ændringer til dit pendlerkort, og har du bestilt pendlerkort via DOT mobilpendlerkort app eller DSB app, vil du blive bedt om at foretage en ny søgning og købe et nyt pendlerkort i forbindelse med, at du skal forny dit pendlerkort. Når du laver en ny søgning og køber et nyt pendlerkort, får du også et nyt stamkortnummer.

Eksempel på ekstra zoner tildelt
Der er generelt tilføjet ekstra zoner, hvor pendlere har efterspurgt relevante ekstra zoner til naturlige rejseveje, hvor der har været ”hvide pletter” – altså zoner uden gyldighed – omgivet af gyldighedszoner. For eksempel er zone 12 (Havreholm) og zone 17 (Esrum) tilføjet til en række rejserelationer i Nordsjælland ved forrige opdatering 17. juni.

Du kan se om din rejserelation har fået tildelt flere gyldighedszoner ved at markere din start- og slutzone i pendlerzonekortet (åbner i nyt vindue).