Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden.

For korte rejser mellem 2-8 zoner udstedes pendlerkortet med påtrykte zoner gældende efter gennemkørsels princippet. Du kan bruge kortet til et ubegrænset antal rejser i de sammenhængende zonenumre og i den periode (fra 30-180 dage), der er påtrykt kortet.

"Gennemkørsels-princippet"

Når du rejser på et  pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner), betaler du for det antal zoner, du kører i. Dog skal et pendlerkort som minimum være til to zoner.

De valgte zoner skal altid være sammenhængende.

På et 3-zoners pendlerkort kan du derfor kun køre i de tre zonenumre, der står på kortet.

Se zoner for din rejse

Du kan se alle zonerne på vores zonekort for hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Se kort i fuld størrelse  Download som pdf

Med en computer kan du også på Rejseplanen se zonerne for din rejse.

  • Søg din rejse på Rejseplanen
  • Klik på ikonet i hjørnet af kortet  
  • Vælg "Takstzoner" 

 --> 

Børn

Børn under 16 år betaler ca. halv pris for et pendlerkort til korte rejser, og kan gratis tage et barn under 12 år med. Gyldigheden er den samme som for et tilsvarende pendlerkort til en voksen.

En voksen kan tage to børn under 12 år gratis med på sit pendlerkort.

Læs mere om rejseregler for børn

Tilkøb

Du kan købe en tilkøbsbillet til dit pendlerkort til korte rejser. Hvis du køber en tilkøbsbillet i pendlerkortets gyldighedsområde er billetten gældende til det valgte antal zoneringe udenfor pendlerkortets gyldighedszoner. Hvis du køber en tilkøbsbillet udenfor dit pendlerkorts gyldighedsområde (fx til brug hen til dit gyldighedsområde) gælder billetten til den købte zone (ved køb af 1-zone billet) eller til den valgte zone og et antal zoneringe (efter samme princip for enkeltbillet til korte rejser).

Du kan købe en tilkøbsbillet i bussen, i automaten på stationen eller som mobilbillet til iPhone eller Android.

Refusion

Find information om refusion af pendlerkort

Køb

Læs mere om hvor du kan købe et pendlerkort til korte rejser.

Køb pendlerkort til korte rejser