Flexcard er et upersonligt pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner), som kan benyttes af flere. Du kan købe et Flexcard til 7 dage eller til 30-183 dage.

Flexcard kan bruges til et ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro i den periode og de zoner, hvor kortet gælder. Du kan købe Flexcard, der er gyldigt fra 2 til 8 sammenhængende zoner i zonerne 1-99 (Hovedstadsområdet).

Gyldighed og brug af Flexcard er det samme som for pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner), med den eneste undtagelse at et Flexcard kan benyttes af flere forskellige personer (kan deles af en husstand fx).

Læs mere om pendlerkort til korte rejser

Børn

Flexcard fås kun som voksenkort. To børn under 16 år kan rejse på sammen på et kort.

Tilkøb

Du kan købe en tilkøbsbillet til dit pendlerkort til korte rejser. Hvis du køber en tilkøbsbillet i pendlerkortets gyldighedsområde er billetten gældende til det valgte antal zoneringe udenfor pendlerkortets gyldighedszoner. Hvis du køber en tilkøbsbillet udenfor dit pendlerkorts gyldighedsområde (fx til brug hen til dit gyldighedsområde) gælder billetten til den købte zone (ved køb af 1-zone billet) eller til den valgte zone og et antal zoneringe (efter samme princip for enkeltbillet til korte rejser).

Refusion

Flexcard til 7 dage kan ikke refunderes. Find yderligere information om refusion af pendlerkort

Køb

Læs mere om køb af Flexcard.

Køb Flexcard