Enkeltbilletter til rejse med bus, tog og metro er det dyreste billetprodukt i DOT.

Du kan købe enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner) og til lange rejser (9 zoner eller mere). De to forskellige typer enkeltbilletter er beskrevet nedenfor.

Enkeltbillet til korte rejser (2-8 zoner)

Du kan købe en enkeltbillet til korte rejser (2-8 zoner) til:

  • Voksen
  • Barn

Billettens pris og gyldighedsområde er baseret på ringzoneprincippet.

Billetten kan bruges til et ubegrænset antal rejser inden for den tid og de zoner, den er gyldig i. Den sidste påstigning skal ske inden billetten udløber, og billetten skal være gyldig når bussen eller toget ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet eller stationen.

Rejser du på en mobilbillet skal den være modtaget inden første påstigning. Du kan rejse videre på din mobilbillet inden for gyldighedsområdet efter den er udløbet, så længe du ikke skifter transportmiddel undervejs.
Der er forskellig tidsgyldighed for enkeltbilletter til korte rejser, afhængig af hvor mange zoner billetten er købt til.

Gyldighed

Så længe gælder billetter  
2 zoner 1 time, 15 minutter
3 zoner 1 time, 30 minutter
4 zoner 1 time, 45 minutter
5 zoner 2 timer
6 zoner 2 timer, 15 minutter
7 zoner 2 timer, 30 minutter
8 zoner 2 timer, 45 minutter

 

Tiden i køreplanen bestemmer, om billetten er gyldig for alle rejser med bus og tog. Her er to eksempler:

  • Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 12.59 efter køreplanen, men kører først kl. 13.02. Billetten er gyldig. 
  • Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 13.02 efter køreplanen. Billetten er ikke gyldig, selvom du står på inden udløbet.

Metroen og bl.a. A-bussen kører med faste intervaller. Det betyder, at påstigningstidspunktet bestemmer, om billetten er gyldig.  

Når du køber billet, skal du sikre dig, at klokkeslættet er korrekt. 

Børn

Børn under 16 år betaler halv pris, når de rejser på enkeltbillet til korte rejser, og kan gratis tage et barn under 12 år med. Gyldigheden er den samme som for tilsvarende billetter til voksne.

En voksen kan tage to børn under 12 år gratis med på sin voksenbillet.

Læs mere om rejseregler for børn

Tilkøb

Hvis du får brug for at rejse længere end de zoner, din billet eller kort er udstedt til, har du mulighed for at købe en tilkøbsbillet.

Tilkøbsbilletten udvider gyldigheden af den oprindelige billet med én zone og med et kvarter ekstra at rejse i.

En tilkøbsbillet er kun gyldig sammen med en anden gyldig billet.

Du kan købe en tilkøbsbillet i bussen, i automaten på stationen eller som mobilbillet til iPhone eller Android.

Refusion

Find information om refusion af billetter

Køb

Læs mere om hvor du kan købe enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner)

Køb enkeltbillet

 

Enkeltbillet til lange rejser (9 zoner eller mere)

Du kan købe en enkeltbillet til lange rejser (9 zoner eller mere) til:

  • Voksen
  • Barn

Billetten kan bruges til én fremadskridende rejse med bus, tog og metro fra din startzone til din destinationszone. Billetten gælder til én rejse, hvor der ikke kan rejses retur eller tilbage mod udgangspunktet, og hvor rejsen ikke krydser sit spor. Prisen for din billet er baseret på antallet af zoner mellem din startzone og din destinationszone. 

Enkeltbilletter til lange rejser (9 zoner eller mere) har tidsgyldighed i det trafikdøgn, som den er udstedt til. Trafikdøgnet går fra kl. 04.00 til kl. 03.59 den følgende dag. Du kan rejse på billetten indenfor dette tidsrum.

Hvis din billet har et via-punkt (fra A til B via C) skal den anvendes på den angivne rejse. Hvis din billet ikke har et via-punkt kan de mest direkte rejseveje mellem din startzone og destinationszone anvendes.

På en enkeltbillet til lange rejser (9 zoner eller mere) kan du rejse ubegrænset i din startzone og destinationszone i det trafikdøgn, som den er gældende til.

Børn

Børn under 16 år betaler halv pris, når de rejser på enkeltbillet til lange rejser, og kan gratis tage et barn under 12 år med. Gyldigheden er den samme som for tilsvarende billetter til voksne.

En voksen kan tage to børn under 12 år gratis med på sin voksenbillet.

Læs mere om rejseregler for børn

Tilkøb

Hvis du får brug for at rejse længere end de zoner, din billet eller kort er udstedt til, har du mulighed for at købe en tilkøbsbillet.

Tilkøbsbilletten udvider gyldigheden af den oprindelige billet med én zone og med en time og et kvarter ekstra at rejse i.

En tilkøbsbillet er kun gyldig sammen med en anden gyldig billet.

Du kan købe en tilkøbsbillet i bussen, i automaten på stationen eller som mobilbillet til iPhone eller Android.

Refusion

Ubenyttede billetter kan tilbagebetales senest dagen før billetten er gyldig. Find information om refusion af billetter

Køb

Læs mere om hvor du kan købe enkeltbilletter til lange rejser (9 zoner eller mere) - se under automater.

Køb enkeltbillet