Hvis du er arrangør af en stor kongres, kan du tilbyde dine deltagere nem og billig transport med Travel Pass.

Travel Pass er en SMS-billet, der dækker både transporten til og fra lufthavnen og i zonerne 1-99 (Hovedstadsområdet) for kun 36 kr. om dagen. Det giver dine deltagere fleksibilitet og en besparelse på 72 pct.

Travel Pass er et særligt kort til deltagere i kongresser, stævner og andre arrangementer.

Læs mere på dinoffentligetransport.dk/travelpass