• Institutionskort er til børnehaver og vuggestuer (børn under 7 år).
  • Institutionskort kan benyttes i bus, tog og metro i i zonerne 1-99 (Hovedstadsområdet), 101-199 (Vestsjælland) eller 201-299 (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn).
  • Institutionskort kan bruges på skift af forskellig grupper fra den samme skole eller SFO.
  • Institutionskort kan købes i DOTs webshop. Man skal regne med en leveringstid på 8 til 10 dage.

Børnehaver og vuggestuer kan købe et upersonligt kort, der giver ret til kørsel med bus, tog og metro i zonerne 1-99 (Hovedstadsområdet), 101-199 (Vestsjælland) eller 201-299 (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn).

Der er to korttyper: Ét til grupper på højst tre voksne og 15 børn under syv år. Ét til grupper på højst fire voksne og 20 børn under syv år. Mindst én voksen og ét barn skal rejse samtidig.

  1. Max 3 voksne og 15 børn under 7 år. Pris: 6 måneder for 2440,00 kroner og 12 måneder for 4770,00 kroner.
  2. Max 4 voksne og 20 børn under 7 år. Pris: 6 måneder for 3020,00 kroner og 12 måneder for 5835,00 kroner.

Institutioner, der har brug for ekstra ledsagere til børn, kan bytte fire børn med én voksen. Det gælder uanset børnenes alder. Mindst ligeså mange børn som voksne skal dog rejse samtidigt.

Kortet er gyldigt fra mandag til fredag mellem kl. 9 og kl. 15. Sidste påstigning skal ske senest kl. 15.00.

Kortet er dog gyldigt mellem kl. 8 og 9 og indtil kl. 17 til busser og lokaltog udenfor zonering 4.

OBS! Institutionskort kan ikke benyttes i DSB tog i tidsrummene 08.00 og 09.00 og heller ikke i mellem 15.00 og 17.00

Kortet gælder ikke nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag. Kortet kan købes med seks eller 12 måneders gyldighed. Det kan på skift bruges af forskellige grupper fra samme børnehave eller vuggestue.

Det er muligt for en børnehave at have et institutionskort til 2 områder, og ved forevisning af begge kort samtidigt er det muligt at rejse med bus, tog og metro i begge områder

Kortet købes i DOT webshop. Du skal regne med en leveringstid på 8 til 10 dage.